İş Zekası

Kurumunuzun kaynaklarını daha verimli yönetebilmek için

elinizdeki verileri beraber değerli bilgilere çevirelim.

IoT ve Operasyon Zekası

Cihazlarınız sizin için verileri otomatik toplasa?

Size Özel Tasarlanmış Cihazlar
Uzaktan Yönetim
Veri toplama

Veri Analitiği

Verilerinizi işleyerek oluşan bilgiden çıkarımlar yapmak istemez misiniz?

Veri toplama ve Hazırlama (ETL)
İş Analtiği
 

Big Data

Geleneksel (SQL) verilerinizi düzensiz (BigData) verilerinizle harmanlayarak çıkarımlar yapmak istemez misiniz?

Hadoop
Harmanlanış Veri Analitiği