Tevkifat Nedir?

Vergi mevzuatında önemli bir konu olan tevkifatlı fatura nedir

Tevkifat Nedir?

Tevkifat, kelimesi maddi kesinti anlamına gelir. Faturada tevkifat ise vergideki bölüşme ve kesinti yapmayı ifade eder. KDV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Veraset  ve İntikal Vergisi olmak üzere 4 vergiye tevkifat uygulanabilir.

KDV Tevkifatı, kanunda belirli malların alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alıcılardan bazen tamamı bazen de kanunda belirlenen oran kadar kesinti yapıldığını gösterir. Bu kesinti, satıcı yerine vergi sorumlusu sıfatıyla vergi dairesine beyan edilerek ödenir. Mükellefler arasında KDV’nin bölüşülmesi bazı durumlarda tam, bazılarında ise kısmi olarak yapılır. Tamamının alıcı taraf tarafından ödenmesi tam tevkifat; bir kısmı olduğunda ise kısmi tevkifat adını alır: Tam tevkifat olduğu faturalarda 10/10 şeklinde gösterilirken, kısmi ise 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 7/10, 9/10 gibi sektöre ve verilen hizmete göre değişen değerler alabilir.

Gelir Vergisi Tevkifatı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde belirtilen gelir türleri üzerinden, Bakanlar Kurulu tarafınca belirlenen oranlarda yapılan kesintiye denir. Gelir Vergisi tevkifat oranlarına buradan ulaşabilirsiniz. Gelir ve Kurumlar Vergisi tevkifat oranları yüzdelik olarak gösterilir.

Kurumlar Vergisi Tevkifatı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumların tam ve dar mükelleflere yaptıkları ödemelere istinaden düzenlenen tevkifatlı faturalarda söz konusudur.

Veraset ve İntikal Vergisi Tevkifatı, veraset ve intikal vergisi konusuna giren hak sahiplerinin yetkili mercilere belge ibraz etmemesi sonucu ödedikleri vergiye yapılan tevkifattır.