Big Data Entegrasyon ve

İş Analitiği Çözümü

Pentaho ile verileriniz bilgiye dönüşür.

Pentaho Kurumsal İş Analitiği


Pentaho platformunu kullanarak müşterilerimiz için veri taşıma (migration) projeleri, IoT veri toplama, big data veri işleme, bu verileri geleneksel verilerle harmanlama, yapay zeka uygulamaları ve analitik çalışmaları yapmaktayız. Pentaho'yu genişletmek için eklentiler geliştirmekteyiz. Enterprise ve topluluk sürümü ile projeler geliştirmekteyiz.

Pentaho veri entegrasyon ve iş analitiği çözümüyle kurumunuza değer katmaktan memnuniyet duyarız.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Uçtan-Uca Veri Analitiği


Pentaho ürün ailesi uçtan uca veri entegrasyonu ve iş analitiği çözümü sağlar. 

Veri toplama, şekillendirme, harmanlama, taşıma, görselleştirme, pano oluşturma gibi her tür işlemlerinizi sürükle-bırak ile tamamlayabilirsiniz. Big data verinizi, geleneksel verilerinizle birleştirip, bütünleşik yapay zeka modülleriyle anlamlandırabilirsiniz.

Modüler yapısı sayesinde mevcutta desteklerdiği yüzlerce ürüne yeni modüller yazarak kolaylıkla genişletilebilir.